Etusivu arrow Opetus arrow Kysymyksiä ja vastauksia
Tulosta Sähköposti

Vastauksia "kuumiin" kysymyksiin

Helluntailaisuudesta ja sen ilmiöistä, lahkolaisuudesta, tilaisuuksissa kerättyjen "uhrien", ym. rahankäytöstä, ym., ym. esitetään jatkuvasti mm. tiedotusvälineissä yksipuolista ja tutkimatontakin tietoa. Jos sinulla on aiheisiin liittyviä "uskomuksia" tai haluat tietää jotakin n.s. perinteiseen helluntailaisuuteen liittyvistä asioista, voit lähettää kysymyksesi e-maililla. Lisäämme aiheelliset kysymykset ja vastaukset sitten tälle palstalle sopivin aikavälein.

Monet nykyisin, varsinkin ns. ajanvietelehdistössä, esitetyt helluntailaisia koskevat asiat ovat sellaisia ilmiöitä, jotka koskettavat vain pieniä valtajoukosta jostakin syystä eronneita joukkoja, joilla yleensä ei ole muuta yhteistä perinteisten helluntailaisten kanssa, kuin hengellinen ydinsanoma. Erillisryhmien kokoontumisissa tapahtuvat ilmiöt ja ryhmän toiminnan hengellinen ja taloudellinen johtaminen on paljolti kiinni joukon johtajasta ja hänen lähimmistään. Monet näistä eivät ole myöskään rekisteroityneet viralliseksi yhdistykseksi eivätkä hoida kirjanpitoaan vedenpitävällä tavalla. Näitä ilmiöitä ei kuitenkaan pitäisi yleistää koskemaan koko saman yleisnimen alla, esim. helluntailaiset, kokoontuvaa joukkoa.


Vastauksia perinteisen helluntaiseurakunnan toimintaperiaatteista ja johtamisesta löydät viereisten linkkienkin kautta. Lisäksi voit tutustua mitä Raamattu Uudessa Testamentissa kertoo uskovista ja alkuseurakunnan toiminnasta Apostolien teoissa ja opetuskirjeissä. Ristin Voitto-lehdessä 20/2000 oli Juhani Kuosmasen kirjoitus Helluntai-identiteetistä. Ohessa lainauksia siitä.

 

Mikä on helluntailainen identiteetti, samuus?

"Lyhyesti: helluntailaisuus on herätyskristillisyyttä, joka korostaa Pyhän Hengen kastetta. Pitemmästi selitettynä helluntailaiseen identiteettiin kuuluu henkilökohtainen usko Kristukseen, uskovien kaste ja uskovista muodostetun paikallisen seurakunnan jäsenyys. Tämän lisäksi hän uskoo Pyhän hengen kasteeseen armolahjoineen ja odottaa Jeesuksen tulemusta. Helluntailainen kunnioittaa Raamattua Jumalan sanana. Tavoitteena on myös, että hän tiedostaisi Jumalan pyhyyden, vaeltaisi kristillisesti ja tuottaisi Hengen hedelmää. Myös sielujen pelastuminen on hänelle tärkeä."

"Rahastuksesta"
Sanomalehti Pohjalaisen Sunnuntaisuomalaisessa 21.5.2000 Hannu Virtanen kirjoittaa "Uskonnolle uhratut"-jutussaan mm. rahastuksesta seuraavaa (s.20): "Rahastukseen syyllistyvät Penttisen (as. ajaja Marja Penttinen) mielestä scientologien lisäksi monet muutkin uskonnolliset yhdyskunnat. Ihmiset ovat ottaneet esimerkiksi omaan piikkiinsä lainoja, joilla on rahoitettu jonkin lahkon tai kultin toimintaa. Myös testamentit ja lahjoitukset kuumentavat jatkuvasti tunteita."

Perinteisten helluntaiseurakuntien osalta edelläolevaan voi todeta, että helluntaiseurakunnat eivät ole uskonnollisia yhdyskuntia, niinkuin hän antaa aikaisemmin artikkelissaan ymmärtää, vaan niiden toiminta perustuu täysin rekisteröityihin yhdistyksiin, jotka ovat kirjanpitovelvollisia tuloistaan ja menoistaan kuten muutkin yhdistykset, esim. marttayhdistykset,  pienviljelijäyhdistykset, urheiluseurat, jne. Yhdistyksen varojen käytöstä vastaa yhdistyksen hallitus, eikä kenelläkään yksityisellä ole mahdollisuutta käyttää varoja omiin tarkoituksiinsa.

Helluntaiseurakunnissa ei myöskään ole mitään jäsenkohtaisia maksullisia kursseja eikä muitakaan maksullisia velvoitteita, vaan jokainen tilaisuuksissa käyvä, oli sitten seurakunnan jäsen tai ei, voi tilaisuuden tarjoutuessa antaa varoistaan niin vähän tai paljon, kuin hänelle sopii. Kukaan ei tule perässä pyytämään lisää tai kyselemään antamaasi summaa. Seurakuntien toiminnan rahoitus perustuu siis täysin tilaisuuksissa kerättyihin vapaaehtoisiin kolehtituloihin, ei edes "kirkollisveroa" kerätä, niinkuin valtionkirkoissamme.

 

Mihin rahat menevät?

Tuloilla katetaan työntekijöiden palkat, kiinteistömenot, toiminnan vastuuvakuutukset, eläkemaksut, ja lopuilla varoilla maksetaan ilmoituskulut, tele- ja postikulut ja muut niinsanotut toimintaperiaateiden mukaiset evankeliointikulut. Yhdistykset maksavat myös veroja, mm. kiinteistövero kunnalle lohkaisee vuosituloista melko suuren osan.

 

Onko helluntailaisilla työvelvoitetta seurakunnassa?

Sanomalehti Pohjalaisen Sunnuntaisuomalaisessa 21.5.2000 Hannu Virtanen kirjoittaa "Uskonnolle uhratut"-jutussaan mm. tuoteselostus -kohdassa seuraavaa Terttu Forsellin (Uskonnon uhrien tuki r.y: ent puh. joht., s.20) suulla:

"Todellisuus on esimerkiksi sitä, että jäsen maksaa yhteisölle kymmenyksiä ja tekee sille palkatta työtä aamusta iltaan."

Helluntaiseurakunnissa ei ole kenenkään pakko tehdä mitään työtä mitä hän ei halua eikä yhtään enempää kuin hän haluaa. Suuri osa "kynnelle kykenevistä" kuitenkin haluaa aina silloin tällöin tehdä myös vapaaehtoistyötä yhteisön toiminnan tukemiseksi ja pelastussanoman eteenpäinviemiseksi. Seurakuntalaiset osallistuvat myös aktiivisesti kuoro, musiikki-, kerho-, ym. vastaavaan toimintaan kuten "maallisissakin" yhdistyksissä ja seuroissa. Siinä suhteessa helluntailaiset eivät eroa yhtään maallisemman toiminnan aktivisteista.

 

Voiko helluntaiseurakunnasta erota?

Helluntaiseurakunnasta voi erota ilmoittamalla siitä seurakunnan työntekijälle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti. Seurakunnasta eronnut henkilö erotetaan silloin automaattisesti myös seurakunnan taustayhdistyksestä sen sääntöjen määräämällä tavalla. Seurakunnasta voidaan myös erottaa seurakunnan yleisen kokouksen päätöksellä henkilö, joka ei enää toteuta elämässään niitä periaatteita, joihin hän on sitoutunut seurakunnan jäsenyyteen liittyessään.. Samalla jäsen erotetaan myös taustayhdistyksestä. Ennen erottamispäätöstä jäsenen kanssa keskustellaan tilanteesta ja hänelle annetaan yleensä aikaa harkita paluuta seurakunnan periaatteiden mukaiseen elämäntapaan. Eroaminen ei aiheuta muita toimenpiteitä tai velvoitteita eroavalle.

 

Onko helluntailaisen luovuttava yhteydestä uskomattomiin sukulaisiin ja ystäviin?

Päinvastoin yhteys läheisiin monessa tapauksessa tulee entistä tärkeämmäksi, sillä yleensä uskoontulleella on hätä myös uskomattomien läheisten ja ystävien sielun tilasta. Hän myös rukoilee paljon heidän puolestaan. Joissain tapauksissa uskosta osattomat ystävät eivät ymmärrä uskontulleen haluttomuutta osallistua enää ns. maallisiin rientoihin ja tätä kautta yhteys uskovan kanssa saattaa hiipua. Todellinen ystävyys ei kuitenkaan häiriinny siitä, mitä uskontoa ystävät noudattavat.

 

Tulevaa toimintaa

Näytä koko kalenteri

Etsi sivustolta